Нашият подход

Ценим своите клиенти и изграждаме с тях партньорски отношения. Стремим се да намерим най-доброто решение за всеки отделен клиент. Допринасяме за успехите на нашите партньори и работим така, че те да чувстват ангажираността на нашата фирма към всеки техен индивидуален проект.

Нашата история

“АР МА 3” ООД започва своята дейност през 2000 година като основният и предмет на дейност са производството на бетонови изделия, заготовка и продажба на арматурно желязо, строителство, благоустройствена и градоустройствена дейност. Дружеството се управлява от Стоил Димитров Стоилов.

От 1 май 2011г. фирмата ефективно внедрява “Система за управление на качеството”, а от 13 септември 2011г. има официално издаден сертификат за качество ISO 9001:2008 от “TQCSI Bulgaria” с обхват: Производсво на бетонови изделия и арматурни заготовки.